Group 1

ב"בוחרים לצמוח" אנו מאפשרים לכל תלמיד לרכוש כלים שיכינו אותו לאתגרים של המאה ה-21 .

כלים שיסייעו לו לצמוח ולהיות אדם ערכי ותורם לחברה.

אנחנו עושים זאת באמצעות:

דף1_35

הקניית מיומניות המאה ה-21 במסגרת תהליכי הלמידה.

סביבת למידה פיזית ווירטואלית שמעודדת חקר שיתוף ושיח.

שימוש מושכל בטכנולוגיות חדשניות.

תפיסת למידה מכילה שמאפשרת לכל ילד למקסם את הפוטנציאל שלו ולהביא את היכולות שלו לידי ביטוי במרחב המשותף.

אנחנו מקדמים למידה אחרת, בואו לגלות איך!

מספרים עלינו

נגישות