למידה

הכלה

הכלה כדרך חיים

מפגש ושיח עם האחר הם אבן היסוד ללמידה, לחקר, לחדשנות ולפיתוח ערכים  של שיתוף פעולה, סובלנות וכבוד הדדי. אנו מאמינים ההכלה היא הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות עבור כל מי שנוטל בה חלק.

הכלה כדרך חיים

מפגש ושיח עם האחר הם אבן היסוד ללמידה, לחקר, לחדשנות ולפיתוח ערכים  של שיתוף פעולה, סובלנות וכבוד הדדי. אנו מאמינים ההכלה היא הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות עבור כל מי שנוטל בה חלק.

"בוחרים לצמוח" מהלכה למעשה

הגדלת המעגל החברתי: לפגוש, להכיר ולקבל את האחר.

להסתמך יותר על חברים ופחות על מורים.

לפתח הבנה שלכל אדם יש את היתרונות היכולות והאתגרים שלו.

למצוא פתרונות לאתגרים שקיימים בעולם האמיתי ומועצמים על ידי השונות.

ללמוד ולחוות בסביבת למידה מכילה מותאמת ללמידה במאה ה-21.

שילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומתן מענה לשונות במרחב הבית ספרי הוא תהליך בעל מורכבות רבה.
על מנת שהכלה תהפוך לחלק משגרת היום יום של בית הספר אנו מייחדים לכך התייחסות מיוחדת כחלק מהתהליך המקיף. התייחסות שנותנת מענה להיבטים הפדגוגיים, החברתיים והרגשיים של התלמידים ושל הסגל המקצועי.

מהפרדה להכלה – התהליך על קצה המזלג

הכלה

Inclusion

שילוב

Integration

הפרדה

Separation

החרגה

Exclusion

מיפוי

מיפוי לימודי וחברתי לכלל התלמידים

התאמה

התאמת הסביבה הפיזית והוירטואלית ללמידה מכילה

הדרכה

הדרכת הצוות להובלת תהליך

משוב

1. התאמת אמצעי קצה יעודים

2. חיזוק אורייניות מידע ומחשב

3. "נאמני וראייטי"-חניכה על ידי תלמידים בוגרים

4. פעילויות וירטואליות שכבתיות בהובלת תלמידי הכיתות הקטנות.

חשיפה

מיפוי לימודי וחברתי לכלל התלמידים. חשיפת נושא ההכלה באמצעות למידה חווייתית לכלל בית הספר

קבוצות למידה

חלוקה לקבוצות למידה על בסיס התאמה חברתית ויכולת לימודית ולא על בסיס סוג הלקות

מרחב למידה

מעבר הדרגתי ללמידה במרחב למידה משותף

שינוי בדרכי הלמידה

העצמה וחיזוק של תלמידי הכיתות הקטנות

1. עבודה במוקדים

2. יחס אישי

3. תהליכי חקר שיתופיים

4. "במה פתוחה": שיח ושיתוף בין תלמידים

משוב

מעבר הדרגתי ללמידה במרחב למידה משותף

נגישות