למידה

למידה

פותחים פתח ללמידה אחרת במה ה-21

פותחים פתח ללמידה אחרת במאה ה-21

אנו מקדמים את הוראת המיומנויות הנדרשות למאה ה-21

בתוכנית "בוחרים לצמוח" כישורי חיים ומיומנויות מידע ומחשב הם חלק בלתי נפרד מהלמידה.  

אנו מסייעים למורים לשלב את הקניית המיומנויות בתהליכי הלמידה באמצעות:

סיוע בשילוב והפעלה של כלים ומאגרי תוכן דיגיטליים קיימים.

סיוע בפיתוח והפעלה של יחידות תוכן.

סיוע בפיתוח ובהובלת פרויקטים בית ספרים.

אנו מציידים את הלומדים בכלים שמכינים אותם להתמודד עם העולם שמחוץ לכותלי בית הספר

מעורבות

ומנהיגות

חברתית

פיתוח

חשיבה

ביקורתית

ופתרון

התנסות

ביצירתיות

וחדשנות

יישום

תקשורת

ושיתופיות

תרגול

מיומנויות

מחשב

CIL – מידע

למידה אחרת מתחילה בשאלה

נגישות